Oczyszczalnie ścieków

Urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków fekalnych. Działa na zasadzie przemian biologicznych, zachodzących w komorze napowietrzania (tzw. komorze osadu czynnego). W procesie oczyszczania wykorzystano zjawisko samooczyszczania się ścieków w przyrodzie, na skutek działania mikroorganizmów, przede wszystkim bakterii tlenowych, które przetwarzają substancje organiczne w nowe mikroorganizmy i dwutlenek węgla.

Urządzenie może być montowane na statku o nieograniczonym rejonie pływania i statkach o różnym stopniu automatyzacji.


WYBIERZ ZDJĘCIE, BY POWIĘKSZYĆ