Odolejacze

Odolejacze przeznaczone są do odolejania mieszanin wodno-olejowych o dowolnym stężeniu oleju w wodzie. Pod pojęciem oleju należy rozumieć wszelkiego rodzaju płynne produkty ropopochodne o gęstości mniejszej niż 1g/cm3 w temperaturze 15ºC. Urządzenie pracuje z dokładnością do 15 ppm.

Odolejacze mogą być instalowane zarówno na statkach morskich o nieograniczonym rejonie pływania jak i na statkach rzecznych oraz na lądzie. Odolejacze przystosowane są do pracy w układzie automatycznym.


WYBIERZ ZDJĘCIE, BY POWIĘKSZYĆ